Informacje dla użytkowników

Zasady korzystania z sieci eduroam:

Zasady korzystania z sieci eduroam regulują polski regulamin usługi eduroam (http://www.eduroam.pl/regulamin), zasady działania europejskiej usługi eduroam oraz regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej UMG.

Punkty dostępowe na terenie kampusu UMG. Zainstalowane punkty dostępowe na terenie kampusu UMG obsługują standard 802.11 b/g/n.

Zakres zbieranych informacji:

W celu odpowiedniego obsługiwania incydentów sieciowych zbierane są następujące dane:

  • Dane identyfikacyjne użytkownika, którego uwierzytelniono,
  • Okres dzierżawy adresu IP (przydzielonego użytkownikowi),
  • Logowanie ruchu sieciowego.

UWAGA!

Usługa eduroam z założenia nie jest siecią, która ma obecnie całkowicie zastąpić infrastrukturę sieciową naszej Uczelni.

Osoby przystępujące do usługi eduroam muszą mieć taką świadomość, że jest to odrębna sieć, która gwarantuje dostęp do standardowych usług internetowych w celach edukacyjnych na obszarze naszej Uczelni jak i w innych jednostkach (uczelniach) udostępniających eduroam.

Script logo