Regulamin

Na terenie kampusu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG) została wdrożona usługa eduroam. Z usługi mogą korzystać z nasi pracownicy, studenci oraz użytkownicy innych uczelni mających dostęp do usługi eduroam.

Korzystanie z zasobów eduroam jest równoważne z akceptacją Regulaminu usługi eduroam (pdf).

Usługa eduroam na terenie UMG korzysta z zasobów Uczelnianej Sieci Komputerowej. Oznacza to, że każda osoba korzystająca z tej usługi zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej UMG.

Uniwersytet Morski w Gdyni nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych kosztów i kar nałożonych na użytkowników sieci, wynikłych z naruszenia zasad powyższego regulaminu i obowiązujących przepisów prawnych

(w szczególności łamania praw autorskich), rozpowszechniania w sieci treści naruszających istniejące normy prawne, obyczajowe oraz prawa i dobre imię innych użytkowników lub osób/firm trzecich).

Script logo